autor / author Marcin "Rene" Wawrzkiewicz

Polska grafika użytkowa jest postrzegana poprzez dokonania szkoły plakatu z lat 50 i 60 lub realizacje reklamowe z lat 2000. Dynamicznie rozwijająca się współczesna scena polskiego designu wizualnego jest niedostatecznie opisana i nieznana szerszej opinii publicznej. „Polish Graphic Design 2000-2019” to szereg działań mający na celu zmianę tego stanu rzecz.

Elementy projektu:

Projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Funded by a scholarship grant from the Ministry of Culture and National Heritage