Anna Dyakowska

Editorial design
Illustration
Print Design
Freelance

Graficzka od 15 lat specjalizująca się w projektowaniu prasowym. Dyrektorka artystyczna wielu wiodących tytułów prasowych. Autorka makiet i okładek nagradzanych na licznych konkursach.

A graphic designer specializing in press design for the past 15 years. She is the artistic director of many leading newspapers and magazines. Her mock-ups and cover designs have received awards in numerous competitions.

Nagrody / Awards: Grand Front (wielokrotnie)

Wykształcenie / Education: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie / Academy of Fine Arts in Warsaw

Portfolio:

More designers:

Ryszard Bienert
Book Design
Editorial design
Branding
Print Design
Studio
Pawel Mildner
Illustration
Print Design
Freelance
Alina Rybacka
Branding
Posters
Web Design
Print Design
Freelance
Lemonade Studio
Branding
Book Design
Packaging
Print Design
Studio
Discover All Designers