Artur Frankowski

Book Design
Posters
Type Design
Print Design
Studio

Projektant krojów pism i typograf. Członek Type Directors Club, Association Typographique Internationale i Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

A typeface designer and typographer. He is a member of the Type Directors Club, Association Typographique Internationale and Association of Applied Graphic Designers.

Portfolio:

More designers:

La.c: Type
Type Design
Lettering
Print Design
Studio
Rzeczyobrazkowe
Branding
Packaging
Editorial design
Print Design
Studio
Aneta Kowalczyk
Book Design
Editorial design
Print Design
Freelance
Kinga Offert
Illustration
Packaging
Print Design
Freelance
Discover All Designers