Barbara Widłak

Branding
Print Design
Freelance

Projektantka zajmującą się wydawnictwami, plakatami, logotypami i kompleksowymi systemami identyfikacji wizualnej. We współpracy z historykami tworzy współczesną heraldykę samorządową – herby, flagi, chorągwie, sztandary, pieczęcie oraz insygnia władzy (ma na swoim koncie około 70 wdrożonych herbów). Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

A designer specializing in publishing, posters, logotypes and comprehensive visual identification systems. In cooperation with historians, she creates contemporary heraldry for local governments – crests, coats of arms, flags, banners, seals and insignia (she has designed about 70 coats of arms). She is a member of the Polish Heraldry Society.

Nagrody / Awards: Najpiękniejsza Książka Roku, Polish Graphic Design Awards, Nagrody im. Adama Heymowskiego, nagroda Honoris Gratia Prezydenta Miasta Krakowa

Portfolio:

More designers:

Małgorzata Gurowska
Posters
Illustration
Exhibition Design
Print Design
Freelance
Magdalena Płońska
Type Design
Book Design
Posters
Print Design
Freelance
Jakub de Barbaro
Branding
Book Design
Print Design
Freelance
Paweł Piotr Przybył
Branding
Packaging
Motion Graphics
Mapping and projecting
Freelance
Discover All Designers