Barbara Widłak

Branding
Print Design
Freelance

Projektantka zajmującą się wydawnictwami, plakatami, logotypami i kompleksowymi systemami identyfikacji wizualnej. We współpracy z historykami tworzy współczesną heraldykę samorządową – herby, flagi, chorągwie, sztandary, pieczęcie oraz insygnia władzy (ma na swoim koncie około 70 wdrożonych herbów). Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

A designer specializing in publishing, posters, logotypes and comprehensive visual identification systems. In cooperation with historians, she creates contemporary heraldry for local governments – crests, coats of arms, flags, banners, seals and insignia (she has designed about 70 coats of arms). She is a member of the Polish Heraldry Society.

Nagrody / Awards: Najpiękniejsza Książka Roku, Polish Graphic Design Awards, Nagrody im. Adama Heymowskiego, nagroda Honoris Gratia Prezydenta Miasta Krakowa

Portfolio:

More designers:

Nowy Motyw
Exhibition Design
Branding
Digital Design
Studio
Bartosz Morawski
Illustration
Branding
Digital Design
Freelance
Lemonade Studio
Branding
Book Design
Packaging
Print Design
Studio
Fontarte
Book Design
Posters
Type Design
Print Design
Studio
Discover All Designers