Czteryczwarte

Branding
Packaging
Print Design
Studio

Agencja brandingowa tworząca strategie i rozbudowane projekty brandingowe: od strategii i nazwy po wdrożenie opakowań, od projektu symbolu po całą architekturę systemów wizualnych.

A branding agency creating strategies and comprehensive designs: from strategies and brand names to packaging implementation, and from symbol design to the entire architecture of visual systems.

Nagrody / Awards: Polish Graphic Design Awards

Portfolio:

More designers:

Pawel Mildner
Illustration
Print Design
Freelance
Paulina Urbańska
Infographics
Book Design
Exhibition Design
Print Design
Freelance
Studio Elipsy
Branding
Exhibition Design
Book Design
Print Design
Studio
Anna Światłowska
Branding
Book Design
Posters
Print Design
Freelance
Discover All Designers