Czteryczwarte

Branding
Packaging
Print Design
Studio

Agencja brandingowa tworząca strategie i rozbudowane projekty brandingowe: od strategii i nazwy po wdrożenie opakowań, od projektu symbolu po całą architekturę systemów wizualnych.

A branding agency creating strategies and comprehensive designs: from strategies and brand names to packaging implementation, and from symbol design to the entire architecture of visual systems.

Nagrody / Awards: Polish Graphic Design Awards

Portfolio:

More designers:

Artur Frankowski
Book Design
Posters
Type Design
Print Design
Studio
Pawel Mildner
Illustration
Print Design
Freelance
Towarzystwo Projektowe
Wayfinding
Exhibition Design
Packaging
Print Design
Studio
Bartosz Morawski
Illustration
Branding
Digital Design
Freelance
Discover All Designers