Gosia Herba

Illustration
Print Design
Freelance

Ilustratorka specjalizująca się w ilustracji książkowej i prasowej. Projektuje okładki, ilustracje książkowe dla dorosłych i dla dzieci, wzory na tekstylia, większe formy związane z architekturą i plakaty. Łączy techniki tradycyjne, jak kredki, gwasze, linoryt z rysunkiem cyfrowym.

Illustrator specializing in book and press illustration. She designs covers, book illustrations for adults and children, patterns for textiles, larger architectural forms and posters. She combines traditional techniques such as crayon, gouache and linocut with digital drawing.

Nagrody / Awards: Polish Graphic Design Awards

Wykształcenie / Education: Państwowa Szkoła Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Historia Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim / State School of Fine Arts in Wrocław, History of Art at the University of Wrocław

Portfolio:

More designers:

Iwona Chmielewska
Illustration
Book Design
Print Design
Freelance
Lemonade Studio
Branding
Book Design
Packaging
Print Design
Studio
Ryszard Bienert
Book Design
Editorial design
Branding
Print Design
Studio
Marcin Markowski
Book Design
Branding
Posters
Print Design
Freelance
Discover All Designers