Gosia Stolińska

Book Design
Editorial design
Posters
Print Design
Freelance

Projektantka graficzna łącząca tradycyjne techniki graficzne z grafiką wektorową. Specjalizuje się w projektowaniu plakatów, książek; pracuje z typografią i papierem. Od 2016 projektuje polski kwartalnik feministyczno-erotyczny „G'rls ROOM magazine”.

Graphic designer combining traditional graphic techniques with vector graphics, specializing in poster and book design. She works with typography and paper. Since 2016 she has been designing the Polish feminist-erotic quarterly "G’rls ROOM".

Nagrody / Awards: Polish Graphic Design Awards

Wykształcenie / Education: Wydział Grafiki Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, kursy introligatorskie / aculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, bookbinding courses

Portfolio:

More designers:

Mateusz Machalski
Branding
Type Design
Editorial design
Print Design
Freelance
Cyber Kids on Real
Branding
Illustration
Motion Graphics
Digital Design
Freelance
Bartosz Kosowski
Posters
Illustration
Print Design
Freelance
Studio Pigeon
Motion Graphics
Mapping and projecting
Illustration
Digital Design
Studio
Discover All Designers