Gosia Stolińska

Book Design
Editorial design
Posters
Print Design
Freelance

Projektantka graficzna łącząca tradycyjne techniki graficzne z grafiką wektorową. Specjalizuje się w projektowaniu plakatów, książek; pracuje z typografią i papierem. Od 2016 projektuje polski kwartalnik feministyczno-erotyczny „G'rls ROOM magazine”.

Graphic designer combining traditional graphic techniques with vector graphics, specializing in poster and book design. She works with typography and paper. Since 2016 she has been designing the Polish feminist-erotic quarterly "G’rls ROOM".

Nagrody / Awards: Polish Graphic Design Awards

Wykształcenie / Education: Wydział Grafiki Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, kursy introligatorskie / aculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, bookbinding courses

Portfolio:

More designers:

Alina Rybacka
Branding
Posters
Web Design
Print Design
Freelance
247 Studio
Branding
Web Design
Lettering
Studio
Magdalena Frankowska
Book Design
Posters
Type Design
Print Design
Freelance
Magdalena Jabłońska
Packaging
Branding
Print Design
Studio
Discover All Designers