Jacek Utko

Editorial design
Web Design
Print Design
Infographics
Freelance

Projektant gazet, magazynów i stron internetowych. Przeprojektował dziesiątki gazet, czasopism i stron internetowych w Polsce, Szwecji, Holandii, Danii, Belgii, Norwegii, Finlandii, Austrii, Rosji, Litwie, Łotwie, Estonii, Słowenii, Bułgarii, Chorwacji, Singapurze, Afryce Południowej, USA i Pakistanie. W swojej pracy łączy podejście projektowe i biznesowe. Otrzymał prawie 50 międzynarodowych nagród. Autor nowego projektu makiety „Gazety Wyborczej”.

A designer of newspapers, magazines and websites. He has redesigned dozens of newspapers, magazines and websites in Poland, Sweden, the Netherlands, Denmark, Belgium, Norway, Finland, Austria, Russia, Lithuania, Latvia, Estonia, Slovenia, Bulgaria, Croatia, Singapore, South Africa, USA and Pakistan. In his work he combines project-based and business approaches. He has received nearly 50 international awards. He created the new design for one of Poland’s leading newspapers, "Gazeta Wyborcza".

Nagrody / Awards (wybór / selection): European Newspaper of The Year (wielokrotnie / frequently), World's Best Designed Newspapers (wielokrotnie / frequently)

Portfolio:

More designers:

Cyber Kids on Real
Branding
Illustration
Motion Graphics
Digital Design
Freelance
La.c: Type
Type Design
Lettering
Print Design
Studio
Studio Elipsy
Branding
Exhibition Design
Book Design
Print Design
Studio
Łobzowska Studio
Branding
Packaging
Print Design
Studio
Discover All Designers