Jakub de Barbaro

Branding
Book Design
Print Design
Freelance

Projektant wystaw, identyfikacji, publikacji, stron www oraz aplikacji mobilnych. Pracuje głównie w polu sztuki i kultury. Współzałożyciel Spółdzielni Goldex Poldex i Szalonej Galerii.

Designer of exhibitions, visual identification, publications, websites and mobile applications. He works mainly in the field of art and culture. He is a co-founder of the Goldex Poldex Cooperative and Crazy Gallery.

Nagrody / Awards: Polish Graphic Design Awards

Wykształcenie / Education: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie / Academy of Fine Arts in Krakow

Portfolio:

More designers:

Superskrypt
Web Design
Mapping and projecting
Digital Design
Studio
Jakub de Barbaro
Branding
Book Design
Print Design
Freelance
Acapulco Studio
Illustration
Book Design
Lettering
Print Design
Studio
Magdalena Płońska
Type Design
Book Design
Posters
Print Design
Freelance
Discover All Designers