Jakub Stępień aka Hakobo

Posters
Branding
Book Design
Print Design
Freelance

Projektant identyfikacji wizualnych i plakatów. Działa na pograniczu sztuki, designu i mody. Współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi w kraju. W swoich realizacjach prezentuje charakterystyczny styl, inspirowany zarówno tradycyjnym graficznym rzemiosłem, jak i kulturą ulicy. Zaliczony do grona 50 najważniejszych plakacistów świata (według Johna Fostera, publikacja „New Masters of Poster Design”)

Visual identity and poster designer active in the fields of art, design and fashion. He cooperates with many cultural institutions in the country. In his designs he presents a characteristic style, inspired by both traditional graphic craftsmanship and street culture. He is one of the 50 most important poster artists in the world (according to John Foster in "New Masters of Poster" Design).

Wykształcenie / Education: Akademię Sztuk Pięknych w Łódzi / Academy of Fine Arts in Łódź

Portfolio:

More designers:

Aneta Kowalczyk
Book Design
Editorial design
Print Design
Freelance
TOFU Studio
Branding
Web Design
Motion Graphics
Digital Design
Studio
to/studio
Book Design
Branding
Print Design
Studio
Aleksander Jezierski
Branding
Print Design
Web Design
Freelance
Discover All Designers