Magdalena Płońska

Type Design
Book Design
Posters
Print Design
Freelance

Projektantka graficzna specjalizująca się w wizualizacjach danych, typografii oraz plakacie. Zaangażowana w działalność edukacyjną dzieci i młodzieży.

Graphic designer specializing in data visualization, typography and poster design. She is involved in educational activities for children and youths.

Wykształcenie / Education: Politechnika Białostocka, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Uniwersytet SWPS w Warszawie / Białystok University of Technology, Academy of Fine Arts in Katowice, SWPS University in Warsaw

Portfolio:

More designers:

Bartosz Morawski
Illustration
Branding
Digital Design
Freelance
White Cat Studio
Branding
Packaging
Wayfinding
Print Design
Studio
Rafał Kucharczuk
Posters
Illustration
Motion Graphics
Digital Design
Freelance
Igor Kubik
Illustration
Print Design
Freelance
Discover All Designers