Magdalena Płońska

Type Design
Book Design
Posters
Print Design
Freelance

Projektantka graficzna specjalizująca się w wizualizacjach danych, typografii oraz plakacie. Zaangażowana w działalność edukacyjną dzieci i młodzieży.

Graphic designer specializing in data visualization, typography and poster design. She is involved in educational activities for children and youths.

Wykształcenie / Education: Politechnika Białostocka, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Uniwersytet SWPS w Warszawie / Białystok University of Technology, Academy of Fine Arts in Katowice, SWPS University in Warsaw

Portfolio:

More designers:

Konrad Białek
Branding
Book Design
Print Design
Freelance
Małgorzata Gurowska
Posters
Illustration
Exhibition Design
Print Design
Freelance
Viktoriya Grabowska
Type Design
Lettering
Print Design
Freelance
Discover All Designers