Małgorzata Gurowska

Posters
Illustration
Exhibition Design
Print Design
Freelance

Artystka wizualna, wykładowczyni, kuratora i autorka książek. Zajmuje się grafiką, wideo, instalacją, rzeźbą, rysunkiem oraz książką artystyczną. Tworzy z perspektywy innych gatunków, zwłaszcza tych eksploatowanych i dyskryminowanych przez człowieka. Sztuka jest dla niej narzędziem interwencji i sprzeciwu.

Visual artist, lecturer, curator and book author. She is involved in graphic design, video, installations, sculpture, drawing and art books. She creates her works from the perspective of other species, especially those exploited and discriminated against by humans. For her, art is a tool for intervention and opposition.

Nagrody / Awards: Grand Prix Nami Island International Picture Book Illustration Concours, Książka Roku IBBY, Gold Medal na European Design Awards, Bologna Ragazzi Award, Polish Graphic Design Awards

Wykształcenie / Education: Wydziału Grafiki na Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie / Graphic Arts Department at the Academy of Fine Arts in Warsaw

Portfolio:

More designers:

Podpunkt
Branding
Book Design
Packaging
Print Design
Studio
Ola Niepsuj
Illustration
Posters
Print Design
Freelance
Jasiek Krzysztofiak
Infographics
Illustration
Editorial design
Freelance
Print Design
Uniforma
Branding
Web Design
Motion Graphics
Digital Design
Studio
Discover All Designers