Marcin Wysocki

Book Design
Posters
Print Design
Freelance

Projektant, edukator i badacz. Autor plakatów, książek, katalogów, animowanych wideoklipów, scenografii wystaw, projektów identyfikacji wizualnej. Realizuje projekty graficzne dla instytucji kultury.

Designer, educator and researcher, focusing on graphic designs for cultural institutions. He has designed posters, books, catalogues, animated video clips, exhibitions and visual identities.

Nagrody / Awards: Polish Graphic Design Award, PTWK Najpiękniejsze Książki Roku, Śląska Rzecz

Portfolio:

More designers:

Mateusz Machalski
Branding
Type Design
Editorial design
Print Design
Freelance
Superskrypt
Web Design
Mapping and projecting
Digital Design
Studio
Krzysztof Iwański
Posters
Illustration
Print Design
Freelance
Discover All Designers