Mateusz Machalski

Branding
Type Design
Editorial design
Print Design
Freelance

Projektant graficzny i projektant krojów pism. Autor ponad 30 rodzin krojów pism, licznych wydawnictwo i ponad 100 identyfikacji wizualnych firm oraz instytucji. Autor wielu tekstów, artykułów i wykładów dotyczących projektowania, kultury wizualnej oraz typografii. Członek zarządu Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej i rady programowej Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie.

Graphic designer and typeface designer. He has designed over thirty typeface families, numerous publications and over one hundred visual identities for firms and institutions. He has written many texts, articles and lectures on design, visual culture and typography. He is a member of the board of the Association of Applied Graphic Designers and programme committee of the International Poster Biennale in Warsaw.

Nagrody / Awards: Klub Twórców Reklamy, The Best of Design

Wykształcenie / Education: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie / Academy of Fine Arts in Warsaw

Portfolio:

More designers:

3group
Book Design
Editorial design
Print Design
Studio
Nowy Motyw
Exhibition Design
Branding
Digital Design
Studio
panGenerator
Exhibition Design
Digital Design
Mapping and projecting
Studio
Fontarte
Book Design
Posters
Type Design
Print Design
Studio
Discover All Designers