Olga Kalarus-Zguda

Projektantka graficzna tworząca identyfikacje wizualne, branding, opakowania, grafikę edytorską oraz komunikację produktów w miejscu sprzedaży. Jej realizacje obejmującą zarówno działania komercyjne jak i współpracę z instytucjami kultury. Współzałożycielka Lemonade Studio.

Graphic designer creating visual identities, branding, packaging, editorial graphics and product communication at the point of sale. Her projects include both commercial activities and cooperation with cultural institutions. She is a co-founder of Lemonade Studio.

Nagrody / Awards: Polish Graphic Design Awards

Portfolio:

More designers:

Kamila Staniszewska
Book Design
Editorial design
Posters
Print Design
Freelance
Zespół Wespół
Branding
Book Design
Motion Graphics
Wayfinding
Studio
Towarzystwo Projektowe
Wayfinding
Exhibition Design
Packaging
Print Design
Studio
Magdalena Jabłońska
Packaging
Branding
Print Design
Studio
Discover All Designers