Paulina Urbańska

Infographics
Book Design
Exhibition Design
Print Design
Freelance

Projektantka i badaczka komunikacji wizualnej. Specjalizuje się w projektowaniu informacji, publikacji i systemów identyfikacji wizualnej. Jest organizatorką i kuratorką wydarzeń Dizajn w Kato, Young Agrafa, Międzynarodowego przeglądu studenckiego Agrafa. Działa na rzecz środowiska i organizacji non-profit wykorzystujących narzędzia projektowe w celach edukacyjnych.

Designer and researcher of visual communication, specializing in information design, publishing and visual identification systems. She is the organizer and curator of the Dizajn events in Kato, Young Agraf and the Agraf International Student Review. She aims to help the environment and non-profit NGOs by using design tools for educational purposes.

Wykształcenie / Education: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach / Academy of Fine Arts in Katowice

Portfolio:

More designers:

Grzegorz „Gabz” Domaradzki
Illustration
Posters
Print Design
Freelance
Pawel Mildner
Illustration
Print Design
Freelance
Michał Łojewski
Branding
Packaging
Posters
Print Design
Studio
Full Metal Jacket
Branding
Book Design
Motion Graphics
Print Design
Studio
Discover All Designers