Paulina Urbańska

Infographics
Book Design
Exhibition Design
Print Design
Freelance

Projektantka i badaczka komunikacji wizualnej. Specjalizuje się w projektowaniu informacji, publikacji i systemów identyfikacji wizualnej. Jest organizatorką i kuratorką wydarzeń Dizajn w Kato, Young Agrafa, Międzynarodowego przeglądu studenckiego Agrafa. Działa na rzecz środowiska i organizacji non-profit wykorzystujących narzędzia projektowe w celach edukacyjnych.

Designer and researcher of visual communication, specializing in information design, publishing and visual identification systems. She is the organizer and curator of the Dizajn events in Kato, Young Agraf and the Agraf International Student Review. She aims to help the environment and non-profit NGOs by using design tools for educational purposes.

Wykształcenie / Education: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach / Academy of Fine Arts in Katowice

Portfolio:

More designers:

Bartosz Morawski
Illustration
Branding
Digital Design
Freelance
Jacek Utko
Editorial design
Web Design
Print Design
Infographics
Freelance
to/studio
Book Design
Branding
Print Design
Studio
Michał Łojewski
Branding
Packaging
Posters
Print Design
Studio
Discover All Designers