Paweł Piotr Przybył

Branding
Packaging
Motion Graphics
Mapping and projecting
Freelance

Projektant graficzny i art director. Specjalizuje się w motion designie, animacjach 3D, mappingu, projektowaniu opakowań i ogólnie grafice użytkowej.

Graphic designer and art director specializing in motion design, 3D animation, mapping, packaging design and general graphic design.

Nagrody / Awards (wybór / selection): Łódz Design Festival, Vizari Festival, Art Directors Club New York, Chimera, Kreatura, Yach Festiwal

Portfolio:

More designers:

Artur Frankowski
Book Design
Posters
Type Design
Print Design
Studio
Marcin Wysocki
Book Design
Posters
Print Design
Freelance
Podpunkt
Branding
Book Design
Packaging
Print Design
Studio
Discover All Designers