Podpunkt

Branding
Book Design
Packaging
Print Design
Studio

Studio specjalizujące się w brandingu, wystawiennictwie, multimediach, drukach, budowaniu koncepcji kreatywnych. Tworzy projekty z zakresu kultury, edukacji i współczesnych technologii. Ich realizacje wyróżnia matematyczna, poukładana estetyka oraz wyrazistość.

A studio specializing in branding, exhibitions, multimedia, printing and building creative concepts. It creates projects in the field of culture, education and modern technologies. Its projects are distinguished by mathematical, carefully-arranged aesthetics and clarity.

Nagrody / Awards: Polish Graphic Design Awards

Portfolio:

More designers:

to/studio
Book Design
Branding
Print Design
Studio
Grzegorz „Gabz” Domaradzki
Illustration
Posters
Print Design
Freelance
Huncwot
Web Design
Digital Design
Studio
Magdalena Płońska
Type Design
Book Design
Posters
Print Design
Freelance
Discover All Designers