Podpunkt

Branding
Book Design
Packaging
Print Design
Studio

Studio specjalizujące się w brandingu, wystawiennictwie, multimediach, drukach, budowaniu koncepcji kreatywnych. Tworzy projekty z zakresu kultury, edukacji i współczesnych technologii. Ich realizacje wyróżnia matematyczna, poukładana estetyka oraz wyrazistość.

A studio specializing in branding, exhibitions, multimedia, printing and building creative concepts. It creates projects in the field of culture, education and modern technologies. Its projects are distinguished by mathematical, carefully-arranged aesthetics and clarity.

Nagrody / Awards: Polish Graphic Design Awards

Portfolio:

More designers:

247 Studio
Branding
Web Design
Lettering
Studio
Viktoriya Grabowska
Type Design
Lettering
Print Design
Freelance
Wojciech Staniewski
Branding
Book Design
Freelance
Discover All Designers