Rzeczyobrazkowe

Branding
Packaging
Editorial design
Print Design
Studio

Rzeczyobrazkowe to studio projektowe specjalizujące się w komunikacji wizualnej. Od kilkunastu lat pracują z instytucjami, wydawnictwami, organizacjami społecznymi oraz firmami komercyjnymi.

A design studio specializing in visual communication. For about a dozen years it has been cooperating with institutions, publishing houses, social organizations and commercial firms.

Nagrody / Awards: Polish Graphic Design Awards

Portfolio:

More designers:

Homework
Branding
Posters
Book Design
Print Design
Studio
Paweł Piotr Przybył
Branding
Packaging
Motion Graphics
Mapping and projecting
Freelance
Ryszard Bienert
Book Design
Editorial design
Branding
Print Design
Studio
Zuzanna Rogatty
Branding
Type Design
Lettering
Print Design
Freelance
Discover All Designers