Spiritus Movens

Packaging
Branding
Print Design
Studio

Studio projektowe specjalizujące się w realizacjach dla marek alkoholi. Działalność firmy obejmuje wykonywanie projektów graficznych i strukturalnych, konsultacje techniczne oraz nadzór nad wdrożeniem produktów.

A studio specializing in designs for alcohol brands. The studio’s projects include graphic and structural designs, technical consultations and supervision of product implementation.

Założycielka / Founder: Magdalena Jabłońska

Portfolio:

More designers:

Super Super
Branding
Web Design
Print Design
Digital Design
Studio
Marcin Wysocki
Book Design
Posters
Print Design
Freelance
Uniforma
Branding
Web Design
Motion Graphics
Digital Design
Studio
Jan Bajtlik
Illustration
Book Design
Posters
Print Design
Freelance
Discover All Designers