Spiritus Movens

Packaging
Branding
Print Design
Studio

Studio projektowe specjalizujące się w realizacjach dla marek alkoholi. Działalność firmy obejmuje wykonywanie projektów graficznych i strukturalnych, konsultacje techniczne oraz nadzór nad wdrożeniem produktów.

A studio specializing in designs for alcohol brands. The studio’s projects include graphic and structural designs, technical consultations and supervision of product implementation.

Założycielka / Founder: Magdalena Jabłońska

Portfolio:

More designers:

Fontarte
Book Design
Posters
Type Design
Print Design
Studio
Paulina Urbańska
Infographics
Book Design
Exhibition Design
Print Design
Freelance
Aneta Kowalczyk
Book Design
Editorial design
Print Design
Freelance
Konrad Białek
Branding
Book Design
Print Design
Freelance
Discover All Designers