Zespół Wespół

Branding
Book Design
Motion Graphics
Wayfinding
Studio

Interdyscyplinarna pracownia realizująca publikacje książkowe, identyfikacje wizualne, wystawy oraz animacje. Studio wspiera także społecznie zaangażowane przedsięwzięcia. Zespół Wespół łączy umiejętności artystyczne i rzemieślnicze z dbałością o funkcje i formę projektów oraz zwraca uwagę na partycypację w procesie projektowym.

An interdisciplinary studio specializing in book design, visual identities, exhibitions and animation. The studio also supports initiatives connected to social activism. The team combines artistic and artisanal skills with attention to the function and form of projects and focuses on participation in the design process.

Nagrody / Awards: Polish Graphic Design Awards

Data założenia / Founded: 2012 r.

Założyciele / Founders: Łukasz Izert, Hanna Mazurkiewicz, Michał Drabik, Kuba Mazurkiewicz, Łukasz Walendziuk

Portfolio:

More designers:

Aneta Kowalczyk
Book Design
Editorial design
Print Design
Freelance
Adam Orlewicz
Exhibition Design
Branding
Print Design
Digital Design
Studio
Czteryczwarte
Branding
Packaging
Print Design
Studio
Alina Rybacka
Branding
Posters
Web Design
Print Design
Freelance
Discover All Designers